Skolavslutning fredag 13 juni

F – 3 i kyrkan kl.  8.15 – 9.00

4 – 6 i kyrkan kl. 9.15 – 10.00

Det är tajt emellan sittningarna.
Vi ber Er som är i kyrkan gå ut genom sidodörren och Ni som ska in, går genom stora huvudingången. Låt eleverna gå ut först.

7-9 i PS-aulan ca. 10.30-11.30

Publicerat i Uncategorized

Information till vårdnadshavare och elever i blivande åk 6 – Ht14

Information till vårdnadshavare och elever i blivande åk 6 

Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar kontinuerligt med att utveckla den digitala lärmiljön i kommunens skolor för att ge elever de bästa förutsättningarna för lärande. Den tekniska utvecklingen gör att vi idag har nya möjligheter att skapa en flexibel digital lärmiljö som stödjer eleverna att tränas i de färdigheter och förmågor som läroplanen kräver.

Med anledning av detta kommer vi from ht 14, och med start i åk 6, att använda iPad som personligt digitalt verktyg för eleverna i grundskolan.

Information om hur utdelandet kommer att gå till samt vilka regler som kommer att gälla för att få ta emot en personlig iPad kommer vid terminsstart.

 

Med vänliga hälsningar

Joachim Wadström                                                        Maria Wirén
Verksamhetschef Grundskola                                      Utvecklingschef

 

 

Publicerat i Uncategorized

Studiedagen den 28 maj

Onsdag den 28 maj är en studiedag och vi väljer att även stänga fritidshemmen. Vi kommer att ha en gemensam utbildningsdag.

Om du inte har möjlighet att lösa omsorgen av ditt/dina barn skall du kontakta mig, Richard Wahlfridsson (rektor), snarast.

Richard Wahlfridsson, Rektor Hagaskolan F-5 & fritidshem, 0340-88096

richard.wahlfridsson@varberg.se

Publicerat i Uncategorized

Information om sociala medier

Dagligen använder sig skolans elever av olika sociala medier för att kommunicera med varandra och umgås, som en naturlig del av deras vardag. Men sociala medier kan också användas på ett felaktigt sätt med kränkningar och trakasserier som följd. Detta är något som har uppmärksammats i olika sammanhang de senaste åren.

De senaste uppmärksammade fallen handlar om hemsidan www.ask.fm, som används av många ungdomar. Det är en form av hemsida där inloggade personer kan ställa frågor till varandra, om varandra. Frågorna kan handla om precis vad som helst och även ställas helt anonymt. Personen som blir tillfrågad behöver alltså inte nödvändigtvis veta vem det är som ställer frågan.

I Luleå spärrade skolorna tillgången till denna sida redan 2013. Nu i februari 2014 gjordes samma sak i Nyköpings skolor. Dessa beslut har tagits då man har upptäckt att eleverna använder www.ask.fm för att ställa frågor som kränker varandra på mycket grova och allvarliga sätt.

Även om inte något specifikt fall med kränkningar på ask.fm har varit aktuellt här på Hagaskolan. Så har den växande uppmärksamheten kring www.ask.fm gjort att skolsköterska och kurator tagit upp frågan med skolans rektorer. Rektorerna har i sin tur tagit frågan vidare inom förvaltningen för att se vilka tekniska möjligheter som finns när det gäller att spärra tillgången till www.ask.fm på det nätverk som skolan erbjuder.

Den miljö som finns och erbjuds på www.ask.fm stämmer inte överens med Hagaskolans kärnvärderingar och vision om vilken skola vi ska vara. Vi uppmanar er föräldrar att prata och diskutera med era barn hur de använder internet och dess sociala medier.

Per Niklasson, kurator
Kristina B Linder, skolsköterska

Läs mer på: www.svt.se/nyheter/regionalt/svtsormland/sajt-stangs-ned-efter-natmobbning

Publicerat i Uncategorized

Intresserad av att bli fadder?

Klicka på länken:  Information och intresseanmälan

Publicerat i Uncategorized

Läsårstider 2014/2015

Läsårstiderna för läsåret 2014/2015 är nu fastlagda.

Finns på http://www.varberg.se eller via länken nedan.

Observera att upplägget på studiedagar är något förändrat mot tidigare år.

Läsårstider14-15

 

Publicerat i Uncategorized

Fritids är ”stängt” måndagen den 10 mars.

All personal på skolan ska ha gemensam verksamhetsplanering den 10 mars, därför är även fritids på Hagaskolan stängt den här dagen.

Jag hoppas att detta inte ställer till för stora bekymmer med ert omsorgsbehov denna dag. Annars får du höra av dig till din fritidsavdelning. I så fall kommer fritids att erbjudas på Påskbergsskolan denna dag.

Bästa hälsningar

Mats Oljelund

Rektor F-5+fritids

Publicerat i Uncategorized