Grattis 5A

Vinnarbilden

Publicerat i Uncategorized

Skolavslutning

Hagaskolans sommaravslutning 2019

Publicerat i Uncategorized

Trafiksituationen vid Hagaskolan

Nu har både föräldrar och personal vittnat och reagerat på situationer där cyklister eller gångare varit nära att bli påkörda.

Vi ser idag att trafiken runt Hagaskolan är påverkad ytterligare av vägarbeten. Cykelbanor och trottoarer är avstängda och både cyklister och gångtrafikanter måste korsa vägar på ett annorlunda vis.

Vi vill vädja till er och uppmana er att stanna er bil efter de trafikregler som gäller. Det blir kaos när bilar stannar nära korsningen eller på gång/cykelbana in mot skolan. Framkomligheten för både bilar, cyklister och fotgängare minskar drastiskt. Det utgör en fara för cyklister och de som kommer på cykel/gångbanan i detta kaos. Vi vädjar och uppmanar er att ni stannar bilen lite längre bort från skolgården och även letar en bra plats att stanna på. Det är värt detta för att vi inte ska ha en tråkig olycka istället. Ta er den tiden både på morgonen men även vid skoldagens slut.

Vi är medvetna om att det är ont om vanliga parkeringsplatser och tillfälliga parkeringsplatser för snabb av- och inhopp. Detta har vi lyft med vår förvaltning som också för en dialog med förvaltningen för Hamn och Gata. Vi styr inte över detta men vill ta ansvar för säkerheten.

Har du även synpunkter eller veta hur ditt barns väg till skolan påverkas av vägbyggen kan du höra av dig till Varberg Direkt på kommunens hemsida http://www.varberg.se

Med vänliga hälsningar

Ingela Wiss Altinell rektor Hagaskolan 4-9

Richard Wahlfridsson rektor Hagaskolan F-3 och fritidshem

Publicerat i Uncategorized

Inbjudan till föreläsning sociala medier 10 april 2019

Publicerat i Uncategorized

Inbjudan till föräldramöte tisdagen den 26 mars

Publicerat i Uncategorized

Redovisning Tysklandsresa januari 2019

Publicerat i Uncategorized

Hej!

För kännedom så har Skola24 kapacitetsproblem just nu när det gäller frånvaroanmälan via telefon (mycket sjukanmälningar i februari månad).

Går det inte att komma fram när man ringer så testa en stund senare alt. använd appen eller webben.

Här finns mer information om Skola24-appen och webbsidan:

https://varberg.se/barnutbildning/grundskola/skola24.4.3206da1a15f1ced4edde64bd.html

 

Publicerat i Uncategorized