Unikum för dokumentation och bedömning

Från och med höstterminen 2018 använder alla Varbergs kommunala grundskolor Unikum som dokumentations- och bedömningsverktyg. Detta innebär att du som förälder nu kan logga in i Unikum och ta del av information från din skola.

Unikum innehåller en rad funktioner för samarbetet mellan barn/elev, lärare och föräldrar kring elevernas kunskapsutveckling och användandet kommer successivt att utvecklas. Unikum ersätter nuvarande system, Skola 24, för omdömeshantering. Närvarohantering kommer även fortsättningsvis att ske i Skola 24.

Som förälder loggar du in med hjälp av bank id via länken:

https://varberg.se/unikum

Klicka på ”Logga in i Unikum”

Välj inloggningsmetod vårdnadshavare och där loggar du sedan in med bank-id.

Vill du veta mer om Unikum kan du läsa om det på https://varberg.se/unikum.

 

Publicerat i Uncategorized

Hagaskolan 2019-01-07

Utvecklingssamtal

Under vecka 4 kommer vi att börja att hålla vårterminens utvecklingssamtal. Vi är tacksamma om så många samtal som möjligt kan hållas på dagtid, då lärarna har sin ordinarie arbetstid.  I de fall då det är omöjligt att komma på dagtid kan ni kontakta kontaktläraren för en möjlig tid.

Rektorerna

Publicerat i Uncategorized

Vi på Hagaskolan har inlett ett samarbete/ språkutbyte med en skola i Tyskland. Skolan som vi kommer att besöka är en ”Gesamtschule” och ligger i Wedemark/Hannover. http://www.igs-wedemark.de/cm/alter-schwede-jetzt-fuer-schueleraustausch-mit-schweden-melden/

Under vistelsen i Wedemark, som äger rum den 13/01 till 18/01, kommer eleverna att besöka skolan, delta i arbete på skolan samt besöka olika platser i närområdet. Framförallt får eleverna möjlighet att använda och stärka sina tyska respektive engelska språkkunskaper under besöket i Wedemark. Eleverna har redan mailkontakt med de tyska eleverna, så att de kunde bekanta sig lite inför resan.

Projektet finansieras av både tysk-svenska handelskammare och tyska ambassaden.

https://www.handelskammer.se/medlem-natverk/sprak-och-talangstipendier/deutsch-ditt-val

Publicerat i Uncategorized

Skolenkät

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät.
Information och inloggningsuppgifter skickas hem med eleverna.
Skulle dessa uppgifter komma bort, ta kontakt med Hagaskolans expedition, tel 0340-88342.

Eventuella frågor besvaras av Skolinspektionen, tel 08-58608000 eller e-post
skolenkaten@skolinspektionen.se

 

Publicerat i Uncategorized

Regler för användande av elevskåp

Skåpet är skolans egendom och utlånas till eleven för förvaring av läromedel och annat skolrelaterat material, väska och ytterkläder. Värdesaker bör ej förvaras i skåpet. Eventuell förvaring av värdesaker sker på egen risk.

Föremål förbjudna enligt lag eller av ordningsskäl otillåtna föremål får ej förvaras i skåpet. Det gäller ex vapen, knivar, droger och/eller kränkande material mot någon av diskrimineringsgrunderna. Skolan har rätt att öppna skåpet vid misstanke om att något otillåtet förvaras där. I första hand ges eleven möjlighet att själv öppna skåpet i närvaro av två företrädare för skolan. Om detta inte är möjligt har skolan rätt att öppna skåpet. (I några enstaka fall kan skolan utan tillåtelse av elev öppna skåpet.) Föräldrarna informeras om åtgärden.

Kladd, klistermärken eller skadegörelse på och i eget eller andras skåp följs alltid av kontakt med hemmet.

Rätten att disponera skåp kan dras in och skada skall alltid ersättas. Byte av skåp mellan elever är inte tillåtet.

 

Publicerat i Uncategorized

Information om avlusningsdagarna 14-16 september

Publicerat i Uncategorized

Inbjudan

Inbjudan till föreläsning med Micke Gunnarsson 180905

Publicerat i Uncategorized