Språkval åk 6

Språkval-moderna språk inför åk 6:

Enligt Skollagen 10 kap. 4§ ska det finnas språkval på skolorna. Huvudmannen ska erbjuda minst två språk. De språken ska erbjudas eleverna om det är fler än 5 elever som väljer språket.

På Hagaskolan erbjuder vi språkval i tyska och spanska från årskurs 6. Det finns också möjlighet att få stöd i engelska/svenska/svenska som andra språk motsvarande tid om det finns särskilda behov av detta.

I årskurs 7-9 finns möjlighet att förstärka engelska och/eller svenska/SvA på motsvarande tid, men endast för de elever som enligt lärarnas bedömning har behov av det och bedömningen är att eleven kommer att få svårt att nå kunskapskraven i svenska eller engelska i åk 9.

Eventuella språkbyten sker vid terminsskifte efter samråd med lärarna i svenska och engelska.

Att läsa språk i grundskolan ger möjlighet till fler meritpoäng eftersom man läser ytterligare ett ämne, under förutsättning att eleven får betyg A-E i avgångsbetyget i åk 9. Om man ska söka utbildning på högskola eller universitet kan man få räkna med extra poäng, utöver slutbetygets meritvärde. Ska man söka högskoleutbildning med höga antagningspoäng och med stor konkurrens kan extra meritpoäng vara avgörande för att komma in på önskad utbildning.

Att kunna fler språk än engelska är en av EU:s nyckelkompetenser.


Ingela Wiss Altinell
Rektor Hagaskolan 4-9

Publicerat i Uncategorized

Förbud mot nötter, mandel och jordnötter

Vill uppmärksamma att vi inte får ta in nötter, mandel och jordnötter i Hagaskolans lokaler pga elever med allergi.

Kristina B Linder
Skolsköterska

Publicerat i Uncategorized

Sommarsimskola 2017

Information angående sommarsimskola 2017

 

Publicerat i Uncategorized

Barnhack – programmeringsskola från IIS

Det kommer arrangeras ett Barnhack på Hagaskolan 8 maj. Platserna är begränsade och vi på Hagaskolan har förtur i anmälningen fram tom 26 mars!

Vill dina barn lära sig att programmera? Nu får de chansen när vi träffas under ett par timmar och går igenom grunderna i ”Scratch” – en programmeringsmiljö särskilt framtagen för barn.

Genom att använda sig av ett enkelt gränssnitt och roliga uppgifter går det fort att börja göra egna spel i Scratch, en mjukvara som är framtagen av MIT (Massachusetts Institute of Technology) särskilt för att lära barn grunderna i programmering. Det mesta görs med dra-och-släpp och programmet finns på svenska. Det krävs inga förkunskaper för att börja med Scratch.

Kursen vänder sig till barn i åldrarna 10-14 år och som är nybörjare av att använda Scratch. Vi strävar efter en 50/50-fördelning mellan pojkar och flickor, och kommer därför att fördela platserna efter inkommen anmälan, men ge förtur i det fall det behövs för att uppnå en jämn könsfördelning. Invänta därför ett e-postmeddelande från oss med bekräftelse på att ni fått plats på kursen.

Antalet platser är tyvärr begränsat, så det är först till kvarn som gäller. Det kostar inget att vara med, men eftersom det är ont om plats vill vi väldigt gärna att du hör av dig om du får förhinder efter vi bekräftat att du får plats, så vi kan ge platsen till någon annan.

  • Praktiska detaljer:

Tid: 14.30 – 16.30
Kostnad: Kursen är kostnadsfri
Ålder: 10 – 14 år

Anmälningslänken till Barnhacksturnén: http://www.iis.se/barnhack2017

Turneprogram

 

Publicerat i Uncategorized

Information till åk  2

Publicerat i Uncategorized

DansInspiratörerna

Information till dig förälder!

v.12 är DansInspiratörerna i er kommun

DansInspiratörerna har under de senaste 18 åren undervisat närmare 1/2 miljon elever på högstadie- och gymnasienivå runt om i landet på skoltid.

Vi består av 3 erfarna, utbildade danspedagoger som är ute i ca 70 kommuner per år.

Ett sätt att minska våld och droger är : Att som ung få lära sig att dansa och få möjlighet att uppleva en danstillställning med levande musik.

Våra professionella danspedagoger lär ut och inspirerar i bugg, foxtrot och vals under en 1/2 skoldag.

I samband med detta håller vi sedan en drogfri danskväll med ett fräscht dansband. Där möter också ungdomarna andra dansinspirerade elever i kommunen.

Vår pedagogik går ut på att undervisa stora grupper, då man utnyttjar elevens känsla av att bli lite anonym, istället för att synas när man ska göra ngt med kroppen man ej är van vid, t.ex. att hålla i en kille/ tjej man aldrig skulle hålla i annars.

På knappt 3 h lär sig eleverna att dansa bugg med ngr turer (där killarna lär sig att föra och tjejerna att följa), foxtrot (runt i rummet , med svängar) och vals.

Vi tar också upp vett och etikett på dansgolvet bl.a. uppbjudning.

På ett naturligt sätt tar vi också upp det olämpliga i att använda droger/alkohol.

Det är viktigt att ge eleverna modet att våga dansa, ett redskap att inse att man klarar sig utan droger!

Under kvällen kommer de att ledas av våra pedagoger och det band som spelar. Förutom oss kommer också ett stort antal vuxna från skolorna att vara närvarande. OBS Det är inte bal, så man behöver ej balklänning m.m. Bara vara normalt  uppklädd!

Att kunna dansa är en social kompetens och detta tillfälle är en unik chans för era ungdomar att få möta ett alternativt och aldrig utdöende sätt att umgås.

Med vänlig hälsning/
DansInspiratörerna

http://www.dansinspiratorerna.se

Publicerat i Uncategorized

Workshop onsdag 8 mars

Som en del i kommunens och Polisens medborgarlöfte så har vi tillbringat dagen på skolan tillsammans med era ungdomar i ett koncept som vi kallar Workshop och riktar sig till åk 7-9. Under dagen har ungdomarna fått gå igenom tre stationer. Stationer som Polisen, ungdomsjouren Tigerlilja och personal från skolan varit ansvariga för. Personal från skolan har visat filmen ”Sanningen om Cannbis” (finns på Youtube), Tigerlilja har haft övningar och låtit ungdomarna reflektera kring grupptryck och Polisen har haft tre fokusområden: Alkohol/Narkotika, Sociala Medier och Trafik som vi pratat kring.

I kväll erbjuder vi också ett föräldramöte till er föräldrar med inriktning på narkotika. Där kommer också ungdomsrådgivningen att  finnas tillgängliga och berätta om sin verksamhet (med undantag 16/3 och 29/3). Förhoppningen är att även fritidsledare från ungdomsgårdarna kommer att närvara under mötet.

Vi vill skicka med er föräldrar lite tips gällande trafik. Anledningen till det är att ca 250 personer i kommunen årligen skadas i cykelolyckor och detta är något vi vill förebygga. Vi tar också upp några saker kring alkohol, narkotika och sociala medier.

  • Se över utrustningen på cykeln (fungerande lampor, reflexer, ringklocka m.m).
  • Påminn era ungdomar om att inte cykla på trottoarer-riskerna för kollision är många.
  • Att för att skjutsa måste den som framför cykeln vara äldre än 15 år och den som sitter på vara under 10 år.
  • Cykelhjälm ska enligt lag bäras av alla under 15 år.
  • Att tänka på inför kommande högtider och även framåt – köp inte ut alkohol till era ungdomar! Forskning visar att ungdomar som får alkohol hemifrån dricker mer. Köper du som vuxen ut alkohol gör du dig dessutom skyldig till ett brott som heter olovligt anskaffande av alkohol (langning).

Glädjande är dock att enligt sista drogundersökningen bland åk. 9 och åk. 2 på gymnasiet kan man påvisa att alkoholkonsumtionen bland ungdomar minskat.

  • Narkotikadelen har handlat mest om Cannabis som i stort sett alltid är den första narkotikan som man testar. Den är inkörsporten till vad som kan sluta med ett missbruk och övrig kriminalitet.

Något att reflektera över efter resultaten från den senaste drogundersökningen bland åk. 9 är att nästan varannan ungdom vet någon som testat narkotika.

  • Gällande Sociala Medier kan man sammanfatta det så här: säg eller skriv inget som du själv inte skulle kunna ta emot i det vanliga livet.

Aktuella webbadresser:

www.polisen.se

www.varberg.se/ungdomsradgivningen

www.facebook.se/ungdomsjourentigerlilja

http://www.varberg.se/upplevagora/ungikommunen/ungdomsgardar

Sanningen om Cannabis https://www.youtube.com/watch?v=vsacZIyaRnc

Med vänlig hälsning

Linda Edman och Richard Hiller
Polisen i Varberg

Publicerat i Uncategorized