Studieresa till Polen

Den 24-29 oktober var Axel, Kasper, Sol och Malin i Polen på studieresa till Auschwitz.

De åkte buss och nattfärja och bodde i Krakow.

Måndagen besöktes Auschwitz 1 och Auschwitz Birkenau och på tisdagen besöktes ett judiskt museum och så fick de en guidning i Krakows judiska kvarter.

Publicerat i Uncategorized

Mäktig manifestation för fred

Publicerat i Uncategorized

Varberg Calling for Peace

Om du inte hunnit gå ner till södra fästningshörnan och tittat på det härliga havet av fredsmärken så är det dags nu. Det är helt klart värt ett besök.

Publicerat i Uncategorized

Information fritidshem

Stängningsdag
En av de återstående studiedagarna, onsdag 25/11, kommer vi hålla stängt för att all personal på skolan ska kunna delta på gemensamma aktiviteter och kompetensutveckling. Om du inte kan ordna omsorg denna dag ber jag dig kontakta mig direkt i god tid innan.

Studiedagar under höstterminen
Även detta läsår ligger det fler studiedagar utspridda under året och fritidshemmet är öppet dessa dagar och ni behöver anmäla ert behov av omsorg inför varje studiedag för att vi ska kunna planera verksamheten. Detta gör ni direkt i Tempus i god tid.

Studiedagar framöver i höst
Onsdag 25 november = stängningsdag
Måndag 7 december Omsorg på Hagaskolan som vanligt.

Med vänliga hälsningar

Richard Wahlfridsson
Rektor Hagaskolan F-3 och fritidshem
0340-88096
0703-808096

Publicerat i Uncategorized

Ledighet under terminstid

Ledighet under terminstid
För att eleverna ska ges så bra förutsättningar som möjligt att nå utbildningsmålen är det viktigt med en god närvaro i skolan.
Om ni önskar ledigt för ert barn skall ansökan göras skriftligt på särskild blankett, som ni hittar på skolans hemsida. Denna fylls i och undertecknas av båda vårdnadshavarna, innan den lämnas till elevens kontaktlärare, som beslutar ledighet upp till fem dagar. Enligt skollagen 7 kap. 18§, kan en elev i grundskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas av rektor.
Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är:
• frånvarons längd
• elevens studiesituation
• möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
• ledighetens angelägenhet för eleven

Vid ledighet ger alltid läraren eleven olika uppdrag/läxor som skall göras före/under ledigheten, för att förhindra att eleven tappar alltför mycket, av det som görs i skolan. Under perioden eleverna gör Nationella prov, beviljar vi inte att eleverna tar ledigt. Innan du söker om längre ledighet, tänk på att i första hand utnyttja ordinarie lovdagar.

Publicerat i Uncategorized

Informationsmöte för vårdnadshavare med elever i årskurs 6

Barn- och utbildningsförvaltningen tillhandahåller iPad till alla elever i årskurs 6 under läsåret 15/16, utifrån ett av läroplanens övergripande mål:

”elever som lämnar grundskolan ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”.

Ni tillsammans med era barn är välkomna till Peder Skrivares gymnasium för en informationsträff och utdelning av iPad, torsdagen den 3/9 klockan 18:30-20:30.

Vi kommer att träffas i skolans aula för en kort information, därefter delar vi upp oss i två klassrum för att skapa Apple-Id, e-post med mera

Välkomna

Ingela Altinell
Rektor Hagaskolan 4-6

 

Publicerat i Uncategorized

Elever i blivande år 7

Alla elever i blivande år 7 träffas i Hagaskolans Café kl. 8:00 onsdagen den 19 augusti.

Publicerat i Uncategorized