Följ Hagaskolans restaurang på Instagram

Instagram Hagaskolans restaurang

Annonser
Publicerat i Uncategorized

Information till föräldrar och elever som läser franska

Vi har under höstterminen haft en situation där vår lärare i franska har varit sjukskriven under en längre tid. Eftersom läraren har blivit sjukskriven vecka för vecka har vi inte kunnat lösa situationen långsiktigt.

För några veckor sedan gick jag ändå ut med en annons för att få en mer hållbar lösning under terminen men tyvärr har vi inte lyckas få någon lärare som sökt tjänsten. Varje dag/vecka har vi försökt att få vikarie men tyvärr lyckas vi inte alltid få någon som kan vikariera med rätt kunskaper. Jag fortsätter att söka lärare och vikarier för att göra det bästa möjliga i denna situationen.

Under vårterminen planerar vi att kompensera eleverna så de får sina undervisningstimmar under högstadietiden. Jag har en dialog med läraren angående betygsättningen.

Ingela Wiss Altinell

Rektor Hagaskolan 4–9

Publicerat i Uncategorized

Trafiksituationen vid Hagaskolan

Nu har både elever och personal vittnat och reagerat på situationer där cyklister eller gångare varit nära att bli påkörda.

Vi ser idag att trafiken ökar från er föräldrar när hösten kommit. Vi vill vädja till er och uppmana er att stanna er bil efter de trafikregler som gäller. Det blir kaos när bilar stannar nära korsningen eller på gång/cykelbana in mot skolan. Framkomligheten för både bilar, cyklister och fotgängare minskar drastiskt. Det utgör en fara för cyklister och de som kommer på cykel/gångbanan i detta kaos. Vi vädjar och uppmanar er att ni stannar bilen lite längre bort från skolgården och även letar en bra plats att stanna på. Det är värt detta för att vi inte ska ha en tråkig olycka istället. Ta er den tiden på morgonen framförallt.

Vi är medvetna om att det är ont om vanliga parkeringsplatser och tillfälliga parkeringsplatser för snabb av- och inhopp. Detta har vi lyft med vår förvaltning som också för en dialog med förvaltningen för Hamn och Gata. Vi styr inte över detta men vill ta ansvar för säkerheten.

Har du även synpunkter kan du höra av dig till Tyck Om Varberg på kommunens hemsida http://www.varberg.se

Med vänliga hälsningar

Ingela Wiss Altinell rektor Hagaskolan 4-9

Richard Wahlfridsson rektor Hagaskolan F-3 och fritidshem

Publicerat i Uncategorized

Policy angående elevs ledighet

Läs mer här

 

Publicerat i Uncategorized

Vinnare i tävlingen #10 sekunder

NTF Väst har glädjen att presentera en värdig vinnare i årets trafiksäkraste tävling  #10sekunder:

Klass 3a – Kompassen

Hellre liv än mobil

Juryns motivering:

En tänkvärd och genomarbetad film som med engagemang från hela klassen och med rim och charm får oss vuxna att inse att det verkliga livet är så mycket viktigare än det som händer i våra mobiler.

#10 sekunder (Här kan du se vinnarfilmen.)

När vuxna kör för fort utanför skolorna sparar de bara några få sekunder.

Vad hinner de egentligen göra på den tiden?

 

Publicerat i Uncategorized

Språkval åk 6

Språkval-moderna språk inför åk 6:

Enligt Skollagen 10 kap. 4§ ska det finnas språkval på skolorna. Huvudmannen ska erbjuda minst två språk. De språken ska erbjudas eleverna om det är fler än 5 elever som väljer språket.

På Hagaskolan erbjuder vi språkval i tyska och spanska från årskurs 6. Det finns också möjlighet att få stöd i engelska/svenska/svenska som andra språk motsvarande tid om det finns särskilda behov av detta.

I årskurs 7-9 finns möjlighet att förstärka engelska och/eller svenska/SvA på motsvarande tid, men endast för de elever som enligt lärarnas bedömning har behov av det och bedömningen är att eleven kommer att få svårt att nå kunskapskraven i svenska eller engelska i åk 9.

Eventuella språkbyten sker vid terminsskifte efter samråd med lärarna i svenska och engelska.

Att läsa språk i grundskolan ger möjlighet till fler meritpoäng eftersom man läser ytterligare ett ämne, under förutsättning att eleven får betyg A-E i avgångsbetyget i åk 9. Om man ska söka utbildning på högskola eller universitet kan man få räkna med extra poäng, utöver slutbetygets meritvärde. Ska man söka högskoleutbildning med höga antagningspoäng och med stor konkurrens kan extra meritpoäng vara avgörande för att komma in på önskad utbildning.

Att kunna fler språk än engelska är en av EU:s nyckelkompetenser.


Ingela Wiss Altinell
Rektor Hagaskolan 4-9

Publicerat i Uncategorized

Förbud mot nötter, mandel och jordnötter

Vill uppmärksamma att vi inte får ta in nötter, mandel och jordnötter i Hagaskolans lokaler pga elever med allergi.

Kristina B Linder
Skolsköterska

Publicerat i Uncategorized