Vad är okej på sociala medier?
-Vad säger forskningen, rättsväsendet och ungdomarna?

Välkommen till en föreläsning med olika perspektiv på ungas användning av sociala medier och din viktiga roll som vårdnadshavare. 

Plats: Aulan på Peder Skrivares gymnasium

Tid: klockan 18:30-20:00

Anmälan: senast 21 november, antalet platser är begränsade. Föreläsningen är kostnadsfri.

Läs mer i inbjudan (pdf).

Här kan du redan nu läsa mer om sociala medier och din viktiga roll för unga:

Snabbguide: Digitala medier på föräldriska (Statens medieråd)

Hur var det på nätet idag? (Surfa lugnt)

 

Publicerat i Uncategorized

Skolenkät

Nu är det dags för Skolinspektionens skolenkät.
Information och inloggningsuppgifter skickas hem med eleverna.
Skulle dessa uppgifter komma bort, ta kontakt med Hagaskolans expedition, tel 0340-88342.

Eventuella frågor besvaras av Skolinspektionen, tel 08-58608000 eller e-post
skolenkaten@skolinspektionen.se

 

Publicerat i Uncategorized

Regler för användande av elevskåp

Skåpet är skolans egendom och utlånas till eleven för förvaring av läromedel och annat skolrelaterat material, väska och ytterkläder. Värdesaker bör ej förvaras i skåpet. Eventuell förvaring av värdesaker sker på egen risk.

Föremål förbjudna enligt lag eller av ordningsskäl otillåtna föremål får ej förvaras i skåpet. Det gäller ex vapen, knivar, droger och/eller kränkande material mot någon av diskrimineringsgrunderna. Skolan har rätt att öppna skåpet vid misstanke om att något otillåtet förvaras där. I första hand ges eleven möjlighet att själv öppna skåpet i närvaro av två företrädare för skolan. Om detta inte är möjligt har skolan rätt att öppna skåpet. (I några enstaka fall kan skolan utan tillåtelse av elev öppna skåpet.) Föräldrarna informeras om åtgärden.

Kladd, klistermärken eller skadegörelse på och i eget eller andras skåp följs alltid av kontakt med hemmet.

Rätten att disponera skåp kan dras in och skada skall alltid ersättas. Byte av skåp mellan elever är inte tillåtet.

 

Publicerat i Uncategorized

Information om avlusningsdagarna 14-16 september

Publicerat i Uncategorized

Inbjudan

Inbjudan till föreläsning med Micke Gunnarsson 180905

Publicerat i Uncategorized

Undervisning i franska läsåret 18/19

Information till föräldrar och elever som läser franska läsåret 18/19

På grund av att vi har få elever som valt språket franska i åk 8 och 9, så kommer vi att ha undervisning tillsammans med Håstenskolan under nästa läsår. Hagaskolans elever kommer att få gå till Håstenskolan för undervisning.  Ulla Bjelkenfors, legitimerad lärare i franska kommer att ansvara för undervisningen.

Ingela Wiss Altinell
Rektor Hagaskolan 4–9

Publicerat i Uncategorized

Information

Informationsbrev från Skolinspektionen

Publicerat i Uncategorized