Information angående maten/förändring av matsedeln

Informationsbrev

Publicerat i Uncategorized

Nu får vi bättre cykelväg till skolan

Med början på höstlovet kommer hamn- och gatuförvaltningen att bygga om gång- och cykelvägen från skolan upp mot Håsten. Gång- och cykelbanan ska bli säkrare för alla trafikanter genom att vi delar in vägen i två cykelfält och ett fält för gående. På de flesta sträckorna blir gång- och cykelbanan 4,5 meter bred, 1,5 meter bredare än idag. Korsningarna med Västkustvägen och Äckregårdsvägen ska också bli bättre. Arbetet planeras vara klart till årsskiftet. Under byggtiden kan det bli lite stökigt längs vägen och i vissa fall måste cykeln ledas. Prata med era barn om detta och uppmana dem att vara extra försiktiga i trafiken.

Mer information om projektet finns på: http://www.varberg.se/byggabomiljo/pagaendeprojekt/okadtillganglighet

 

Publicerat i Uncategorized

Höstlovet 2016

Lovaktiviteter i Varbergs kommun
Här kan ni få tips på aktiviteter under höstlovet!

Publicerat i Uncategorized

Angående parkeringssituationen vid Hagaskolan

Information från rektorerna

Publicerat i Uncategorized

Hagaskolans likabehandlingsplan

Ni som vårdnadshavare har möjlighet att kommentera likabehandlingsplanen fram till den 15 oktober.

Maila rektorerna senast 15 oktober.

Ingela Altinell
Richard Wahlfridsson

Hagaskolans Likabehandlingsplan

 

 

Publicerat i Uncategorized

Avlusningsdagar 9-11 september

Information om avlusningsdagarna

Publicerat i Uncategorized

Skolstart

Skolan börjar onsdagen den 17 augusti och tiderna första skoldagen är:
F-klass: 8.00 – 11:30
Åk 1-9:  8:00 – 13:15

Publicerat i Uncategorized