Ledighet under terminstid

Ledighet under terminstid
För att eleverna ska ges så bra förutsättningar som möjligt att nå utbildningsmålen är det viktigt med en god närvaro i skolan.
Om ni önskar ledigt för ert barn skall ansökan göras skriftligt på särskild blankett, som ni hittar på skolans hemsida. Denna fylls i och undertecknas av båda vårdnadshavarna, innan den lämnas till elevens kontaktlärare, som beslutar ledighet upp till fem dagar. Enligt skollagen 7 kap. 18§, kan en elev i grundskolan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas av rektor.
Ett beslut om ledighet ska grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som kan ligga till grund är:
• frånvarons längd
• elevens studiesituation
• möjligheterna att på olika sätt kompensera den förlorade undervisningen
• ledighetens angelägenhet för eleven

Vid ledighet ger alltid läraren eleven olika uppdrag/läxor som skall göras före/under ledigheten, för att förhindra att eleven tappar alltför mycket, av det som görs i skolan. Under perioden eleverna gör Nationella prov, beviljar vi inte att eleverna tar ledigt. Innan du söker om längre ledighet, tänk på att i första hand utnyttja ordinarie lovdagar.

Publicerat i Uncategorized

Informationsmöte för vårdnadshavare med elever i årskurs 6

Barn- och utbildningsförvaltningen tillhandahåller iPad till alla elever i årskurs 6 under läsåret 15/16, utifrån ett av läroplanens övergripande mål:

”elever som lämnar grundskolan ska kunna använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande”.

Ni tillsammans med era barn är välkomna till Peder Skrivares gymnasium för en informationsträff och utdelning av iPad, torsdagen den 3/9 klockan 18:30-20:30.

Vi kommer att träffas i skolans aula för en kort information, därefter delar vi upp oss i två klassrum för att skapa Apple-Id, e-post med mera

Välkomna

Ingela Altinell
Rektor Hagaskolan 4-6

 

Publicerat i Uncategorized

Elever i blivande år 7

Alla elever i blivande år 7 träffas i Hagaskolans Café kl. 8:00 onsdagen den 19 augusti.

Publicerat i Uncategorized

Skolstart onsdag den 19 augusti

Tiderna för eleverna är:
F-klass: 8:00 – 11:30
1-9:        8:00 – 13:00

Publicerat i Uncategorized

Tack och hej!

Efter nio år som rektor på Hagaskolan är det nu dags för mig att säga adjö, både till Haga och till skollivet som sådant. Det är dags för pension.

Jag vill tacka alla medarbetare för fina insatser och ett spännande liv tillsammans med er.

Tack Mats Oljelund och Richard Wahlfridsson för att ni varit de allra bästa arbetskamrater man kan tänka sig.

Tack också för gott samarbete med er föräldrar.

Mitt allra varmaste tack går till alla fantastiskt fina elever som har passerat genom Haga under dessa år. Det är er jag kommer att sakna allra mest.

Välkommen säger jag till min efterträdare Ingela Altinell

 

Maria Hedin

Publicerat i Uncategorized

Information om skolavslutningen

Skolavslutning vt-15

Publicerat i Uncategorized

Vinst till Kompassen

Klass 5 – Kompassen vann Natur & Miljöbokens rikstäckande klasstävling läsår 2015/16. Årets uppdrag handlade om att rita och berätta om hur eleverna vill att deras hemstad ser ut år 2050. Ca 1000 teckningar kom in och totalt belönas 10 klasser.

Kompassen 2

Publicerat i Uncategorized