Om skolan

Hagaskolan är en F-9 skola som ligger i centrala Varberg. Skolan har cirka 460 elever och på skolan finns de fyra fritidshemsavdelningar Skäret, Fyren, Piren, Utkiken och Lanternan.

Skolan är indelad i två enheter, en F-3+fritids och en 4-9 med varsin rektor. Ett gott samarbetar mellan enheterna, inom enheterna och över åldersgränserna råder. Detta ger eleverna trygghet, stabilitet och en känsla av sammanhang.

Hagaskolan ingår i ett internationellt nätverk, OUR Education Network, bestående av ett 100-tals skolor i Nya Zeeland, Australien, England, Norge, USA och Sverige. På Hagaskolan arbetar all personal mot en gemensam vision som vi tillsammans tagit fram. Visionen och våra kärnvärderingar är ledande dokument i våra dagliga verksamheter och dessa leder till en skola som ständigt förbättras, där fler elever når målen och utvecklar sina förmågor.

.