Telefonnummer

Piren                     073-8564593
Lanternan           073-8564585
073-1433042
Utkiken                073-8564568
Fyren                   073-8564566
3 – Lanternan     073-3429212
4 – Bläckfisken    073-3038338
5-6 Kompassen
& Sjöstjärnan     073-8564599
Arbetslag 7          073-8564581
Arbetslag 8          073-8564580
Arbetslag 9          073-3038340
NO                         073-8564581
Flex-enheten       073-8564574
Elevhälsa              073-8564563
Café                       073-8564577
Idrott                     073-3039821
Slöjd                       073-3053519