Föräldrainformation – DansInspiratörerna

DansInspiratörerna

Publicerat i Uncategorized

Förändring av fritidshemmens öppettider från vecka 15.

Jag har fått flera förfrågningar om att öppna vårt fritidshem tidigare. Jag har sett över hur ofta behoven för att hämta 18:30 är. Utifrån detta så kommer jag att ändra våra öppettider på fritidshemmen från och med vecka 15.

De nya öppettiderna är då 06:15-18:15

Med vänliga hälsningar

Richard Wahlfridsson

 

Publicerat i Uncategorized

Nya möbler 7-9

Åk 7-9 har fått nya möbler i sina klassrum och uppehållsrum.

Nya möbler

Publicerat i Uncategorized

Följ Hagaskolans restaurang på Instagram

Instagram Hagaskolans restaurang

Publicerat i Uncategorized

Information till föräldrar och elever som läser franska

Vi har under höstterminen haft en situation där vår lärare i franska har varit sjukskriven under en längre tid. Eftersom läraren har blivit sjukskriven vecka för vecka har vi inte kunnat lösa situationen långsiktigt.

För några veckor sedan gick jag ändå ut med en annons för att få en mer hållbar lösning under terminen men tyvärr har vi inte lyckas få någon lärare som sökt tjänsten. Varje dag/vecka har vi försökt att få vikarie men tyvärr lyckas vi inte alltid få någon som kan vikariera med rätt kunskaper. Jag fortsätter att söka lärare och vikarier för att göra det bästa möjliga i denna situationen.

Under vårterminen planerar vi att kompensera eleverna så de får sina undervisningstimmar under högstadietiden. Jag har en dialog med läraren angående betygsättningen.

Ingela Wiss Altinell

Rektor Hagaskolan 4–9

Publicerat i Uncategorized

Trafiksituationen vid Hagaskolan

Nu har både elever och personal vittnat och reagerat på situationer där cyklister eller gångare varit nära att bli påkörda.

Vi ser idag att trafiken ökar från er föräldrar när hösten kommit. Vi vill vädja till er och uppmana er att stanna er bil efter de trafikregler som gäller. Det blir kaos när bilar stannar nära korsningen eller på gång/cykelbana in mot skolan. Framkomligheten för både bilar, cyklister och fotgängare minskar drastiskt. Det utgör en fara för cyklister och de som kommer på cykel/gångbanan i detta kaos. Vi vädjar och uppmanar er att ni stannar bilen lite längre bort från skolgården och även letar en bra plats att stanna på. Det är värt detta för att vi inte ska ha en tråkig olycka istället. Ta er den tiden på morgonen framförallt.

Vi är medvetna om att det är ont om vanliga parkeringsplatser och tillfälliga parkeringsplatser för snabb av- och inhopp. Detta har vi lyft med vår förvaltning som också för en dialog med förvaltningen för Hamn och Gata. Vi styr inte över detta men vill ta ansvar för säkerheten.

Har du även synpunkter kan du höra av dig till Tyck Om Varberg på kommunens hemsida http://www.varberg.se

Med vänliga hälsningar

Ingela Wiss Altinell rektor Hagaskolan 4-9

Richard Wahlfridsson rektor Hagaskolan F-3 och fritidshem

Publicerat i Uncategorized

Policy angående elevs ledighet

Läs mer här

 

Publicerat i Uncategorized